Hart voor HB

Ouders

Ouders van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen
 • Vermoed je dat je kind hoogbegaafd is?
 • Zit je kind niet lekker in zijn vel?
 • Loopt je kind op school tegen problemen aan?
 • Wil je je kind beter begrijpen?
 • Heb je vragen over de opvoeding van je hoogbegaafde kind?

De opvoeding en begeleiding van hoogbegaafde kinderen gaat niet altijd vanzelf. Als ouder(s) van een hoogbegaafd kind kan je dan ook met verschillende vragen zitten. Soms is er behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning. Hoe fijn is het dan om als ouder(s) serieus genomen te worden wanneer je op zoek bent naar antwoorden.

We kunnen op verschillende manieren samen in gesprek gaan:

 • Regelmatig is er een informeel keukentafelgesprek, afwisselend op verschillende doordeweekse dagen van 19.00u tot 21.00u (zie ook Facebook voor de aankondiging). Je kan vrijblijvend vragen stellen over hoogbegaafdheid, het gedrag van je kind, opvoeding, school, intelligentieonderzoek, didactisch doortoetsen, over de Hart voor HB-groepen of de oudercursus.
 • Individuele coaching is ook mogelijk voor jezelf en/of je partner. Samen gaan we in gesprek over hoe je zaken het beste kan aanpakken in de omgang met je hoogbegaafde kind. Vaak zijn enkele gesprekken al voldoende om meer grip op of helderheid te krijgen met betrekking tot jullie situatie.
 • Wil je je kind beter begrijpen, meer weten over hoogbegaafdheid, de sfeer thuis verbeteren en je kind verder helpen? Doe dan mee aan de oudercursus! Deze cursus kan je zowel in groepsverband als individueel volgen. Zie hieronder voor meer informatie.
Oudercursus Hoogbegaafd Thuis 

De oudercursus Hoogbegaafd Thuis is bedoeld voor ouders van hoogbegaafde kinderen (en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong) in de basisschoolleeftijd. In 5 bijeenkomsten van 2 uur behandelen we de volgende onderwerpen:

 • basiskennis hoogbegaafdheid
 • acceptatie
 • ontwikkeling hb-kind
 • communicatie met je kind
 • anders zijn
 • mindset
 • discussies
 • Dabrowski
 • ruimte voor eigen onderwerpen en vragen

In de cursus krijg je als ouders wetenschappelijk onderbouwde informatie, verweven met praktische toepassingen hiervan. Ervaringen uitwisselen staat in het kader van de cursusstof en als ondersteuning of discussiemateriaal. In combinatie met de praktische coaching is de cursus ook een middel tot zelfreflectie en visie-ontwikkeling.

Feedback die wij kregen na een afgeronde oudercursus:

“Ik heb nu meer inzicht en kan beter loslaten” – “Ik ben eigenlijk veel over mezelf te weten gekomen, ik wist al veel, maar nu weet ik nog meer!” – “Het was een bron van herkenning, het geeft rust”.

De bijeenkomsten van de nieuwe ronde worden op dit moment ingepland. Wil je meer weten of je aanmelden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.