Hart voor HB

Onderzoeken

Didactisch doortoetsen

Bij hoogbegaafde kinderen kan de didactische ontwikkeling heel verschillend verlopen. Met grote voorsprong, gemiddelde scores of stagnatie en moeilijkheden. Didactisch doortoetsen geeft inzicht in welke lesstof je kind beheerst en welke (nog) niet. Het doortoetsen kan op de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, hoofdrekenen en spelling. Daarnaast wordt er inzicht verkregen op het strategiegebruik van je kind en wordt er goed gekeken naar het gedrag tijdens het doortoetsen. Met een didactisch onderzoek krijg je concrete handvatten voor school en kan je antwoorden krijgen op vragen als:

  • Is een versnelling of doublure voor mijn kind nodig/verstandig?
  • Mijn hoogbegaafde kind haalt steeds lagere cijfers op school, hoe komt dit?
  • Mijn kind haalt heel wisselende prestaties, wat beheerst hij wel en wat niet?
  • Thuis zie ik een ander beeld van mijn kind dan op school, wat beheerst hij wel en wat niet?

Na afloop van het onderzoek weet je precies wat je kind wel en niet beheerst voor wat betreft de basisvakken, en wat de onderwijsbehoefte van je kind is. Het didactisch doortoetsen kan zowel op school als in de praktijk. Het doortoetsen neemt gemiddeld genomen 2 tot 4 uur in beslag. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met mij op.

Ook pietjes worden doorgetoetst
OEQII, de Overexcitability Questionarre-Two

Deze test is gebaseerd op de persoonlijkheidstheorie van Dabrowski, die vijf gebieden van gevoeligheid onderscheidt: psychomotorische, zintuiglijke, beeldende, intellectuele en emotionele gevoeligheid. Deze zogenaamde ‘overexcitabilities’ kunnen worden gezien als het onderliggende potentieel voor hoogbegaafdheid en creativiteit. De vragenlijst wordt gebruikt als hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in de gevoeligheden van het kind.

De NSCCT, capaciteitentest

De NSCCT geeft de mogelijkheid om het leerpotentieel van kinderen in kaart te brengen. Deze test is bruikbaar bij kinderen die onderpresteren, kinderen waarvan het potentieel nog niet helder is of bij kinderen die je goed wilt volgen in hun ontwikkeling van vaardigheden. De test van de NSCCT is ‘slechts’ een instrument. Door de combinatie met de kennis van Hart voor HB kan ik door middel van deze test je kind goed in beeld krijgen. De NSCCT wordt volgens de strikte normen van de Cotan afgenomen waardoor de test gevalideerd is. Hiervoor hebben mijn collega’s en ik een training gevolgd bij de Rijnlandse school.