Hart voor HB

Tarieven

Kinderen en ouders
 • Mailcontact of kort telefonisch contact gratis
 • Intake, gratis bij vervolg, anders € 55,-
 • Individuele coaching € 85,- per uur
 • Screening afhankelijk van af te nemen onderzoek (NSCCT capaciteitentest, didactisch doortoetsen, OEQII Overexcitabilities)
 • Hart voor HB peutergroep (5 bijeenkomsten van 1,5 uur + intake en evaluatie) € 195,-
 • Hart voor HB groep basisschool (15 bijeenkomsten van 2 uur + intake en evaluatie) € 595,-
 • Hart voor HB wandelgroep (2x per maand 1u individuele wandelcoaching (incl terugkoppeling) en 1x per maand bijeenkomst van 2u + intake en evaluatie) € 595,-
 • Hart voor HB pubergroep. Er is, momenteel, een pubergroep voor kinderen van 12 tot 15 jaar (10 bijeenkomsten van 1.5 uur + intake) € 240,-
 • Oudercursus Hoogbegaafd Thuis (5 bijeenkomsten van 2 uur) € 195,-. (Echt)paren tweede persoon € 180,-

(Bovengenoemde bedragen zijn incl. BTW)

Ik besef dat het niet voor iedereen eenvoudig is om een plaatsing te bekostigen. Daarom is het mogelijk om in termijnen te betalen.

Ook zijn er scholen die een plaatsing (mee)bekostigen vanuit het standpunt dat de school handelingsverlegen is. Daarnaast kan geprobeerd worden om de kosten bij de eigen gemeente (gedeeltelijk) vergoed te krijgen via een PGB (Hart voor HB is o.a. bekend bij de gemeente Elburg, Dronten en Lelystad).

Scholen
 • Mailcontact of kort telefonisch contact gratis
 • Coaching € 80,-
 • Verslag schrijven € 60,-
 • Plusgroep of weerbaarheidstraining in overleg
 • Teamtraining, workshop of lezing in overleg

(Prijzen zijn excl. 21% BTW en reiskosten)