Hart voor HB

HB-groepen

HB-groepen

Een HB-groep is een groep voor, vermoedelijk, hoogbegaafde kinderen. In zo’n groep kunnen kinderen elkaar kunnen ontmoeten, mogen ze ontwikkelen, leren en ontdekken en worden ze professioneel begeleid. Dit met als doel een stabiel en gelukkig persoon te worden. De groepen worden, deels, ingedeeld naar leeftijd en/of activiteit (zie hieronder voor de verschillende groepen). In de groepen doen kinderen contacten op met andere kinderen die een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau hebben. Kinderen worden in een HB-groep aangesproken op hun autonome ontwikkeling, hun nieuwsgierigheid en gedrevenheid. Daar waar deze belemmerd is, helpen we deze herstellen. Dit alles vindt plaats binnen een speelse setting, waarbij plezier in ontwikkelen voorop staat.

In de HB-groepen is er veel ruimte voor zelfontplooiing. Ook worden er allerlei top-down ontdekprojecten aangeboden. Door alle activiteiten heen wordt begeleiding geboden op het gebied van sociale vaardigheid, faalangst, mindset en o.a. weerbaarheid. Het is gebleken dat kinderen die deelnemen aan een HB-groep beter in hun vel gaan zitten en daardoor meer plezier krijgen in het leren en leven.

Samenwerken en tot een oplossing komen

De begeleiders van de HB-groepen hebben een gedegen wetenschappelijke kennis van hoogbegaafdheid en veel praktijkervaring in het werken met hoogbegaafde kinderen. Daarnaast wordt er jaarlijks de tijd genomen voor bijscholing en zijn er verschillende intervisie-momenten met collega’s uit het vakgebied.

Er zijn momenteel groepen voor (andere groepen/samenstelling op aanvraag):

HB-groep basisschool

Komen samen op dondermiddag van 15.15 – 17.15 uur (10 x 2 uur + intake en kort evaluatiegesprek, € 398,-).

Ook Nuffie vindt het fijn bij Hart voor HB

Data 1e periode schoolseizoen 2021-2022:

 • oktober 28
 • november 4 – 18
 • december 2 – 16
 • januari 13 – 27
 • februari 10 – 17
 • maart 3

HB-groep met wandelcoaching

Nieuw bij Hart voor HB! De wandelcoachings sloegen zowel bij de kinderen als hun ouders goed aan. Dit zetten we dan ook zeker voort en wel met een speciale groep. Deze groep komt 1x in de maand bij elkaar. Daarnaast gaan we 2x in de maand (of 1x het dubbele) wandelen, een op een. Individuele coaching dus. Ouders krijgen na afloop meteen een terugkoppeling. De wandelmomenten zijn vrij in te delen.

(2x per maand 1u individueel wandelen (incl terugkoppeling) en 1x per maand bijeenkomst van 2u + intake en kort evaluatiegesprek, € 595,-). De gezamenlijke bijeenkomst is op vrijdagmiddag van 15.30u – 17.30u.

Data 1e periode schoolseizoen 2021-2022:

 • oktober 29
 • november 19
 • december 17
 • januari 21
 • februari 18

HB-pubergroep, VO

Tijdens de bijeenkomsten is er veel ruimte voor eigen interesses en bespreken/behandelen we die punten die er op dat moment toe doen. Daarnaast werken we met een vooraf gemaakt programma. In het programma staan onderwerpen als filosofie, wat betekent hoogbegaafd zijn voor mij, vriendschap, mindset en ‘ik op het VO’ centraal.

Komen samen op donderdagavond van 19.00 – 20.30 uur (10 x 1.5 uur + intake, € 245,-).  

Data 1e periode schoolseizoen 2021-2022:

 • september 30
 • oktober 28
 • november 18
 • december 9 – 23
 • januari 13
 • februari 3 – 17
 • maart 10 – 31

Intakeprocedure en toelating:

 • aanmelding via mail (contact)
 • gratis intakegesprek
 • besluit tot plaatsing en start

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als toelatingseis. Hoogbegaafdheid is niet uit te drukken in 1 getal. Hart voor HB hanteert daarom geen strikte grens van een IQ-testscore van 130 als norm voor hoogbegaafdheid. Wij nemen bij ieder kind een intake af waarbij we naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luisteren naar het verhaal dat ouders ons vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

Privacy regalement (AVG)

Hart voor HB gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie. Zo zal Hart voor HB privacy gevoelige gegevens bewaren achter gesloten deuren en niet langer bewaren dan (wettelijk) nodig.