Hart voor HB

HB-groepen

HB-groepen

Een HB-groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden. De groepen worden ingedeeld naar leeftijd (zie hieronder voor de verschillende groepen). In de groepen doen kinderen contacten op met andere kinderen die een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau hebben. Kinderen worden in een HB-groep aangesproken op hun autonome ontwikkeling, hun nieuwsgierigheid en gedrevenheid. Daar waar deze belemmerd is, helpen we deze herstellen. Dit vindt allemaal plaats binnen een speelse setting, waarbij plezier in ontwikkelen voorop staat.

In de HB-groepen worden allerlei top-down ontdekprojecten aangeboden. Ook is er veel ruimte voor zelfontplooiing. Door alle activiteiten heen wordt begeleiding geboden op het gebied van sociale vaardigheid, faalangst, mindset en o.a. weerbaarheid. Het is gebleken dat kinderen die deelnemen aan een HB-groep beter in hun vel gaan zitten en daardoor meer plezier krijgen in het leren en leven.

Samenwerken en tot een oplossing komen

De begeleiders van de HB-groepen hebben een gedegen wetenschappelijke kennis van hoogbegaafdheid en veel praktijkervaring in het werken met hoogbegaafde kinderen. Daarnaast wordt er jaarlijks de tijd genomen voor bijscholing en zijn er verschillende intervisie-momenten met collega’s uit het vakgebied.

Er zijn groepen voor:

Kinderen van groep 1-3

Komen samen op donderdagmiddag van 15.30 – 17.00 uur (10 x 1.5 uur + intake en kort evaluatiegesprek, € 298,-).

Ook Nuffie vindt het fijn bij Hart voor HB

Data 2e periode schoolseizoen 2019-2020:

 • februari: 13
 • maart: 5 – 19
 • april: 2 – 16
 • mei: 7
 • juni: 4 – 11 – 25
 • juli: 9

Kinderen van groep 4-5

Komen samen op woensdagmiddag van 14.30 – 16.30 uur

(15 x 2 uur + intake en kort evaluatiegesprek, € 595,-).

Data 2e periode schoolseizoen 2019-2020:

 • februari: 12 – 19
 • maart: 4 – 11 – 18 – 25
 • april: 15 – 22
 • mei: 13 – 20 – 27
 • juni: 3 – 10 – 17 – 24

Kinderen van groep 6-8

Komen samen op vrijdagmiddag van 15.30 – 17.30 uur (15 x 2 uur + intake en kort evaluatiegesprek, € 595,-).

Data 2e periode schoolseizoen 2019-2020:

 • februari: 14
 • maart: 6 – 13 – 20 – 27
 • april: 17 – 24
 • mei: 8 – 15 – 22 – 29
 • juni: 5 – 12 – 19 – 26

Pubers van 12 – 15 jaar

We werken met een vooraf gemaakt programma, maar er is ook veel ruimte voor eigen inbreng. In het programma staan onderwerpen als filosofie, omgaan met hoogbegaafdheid, vriendschap, mindset en ‘ik op het VO’ centraal.

Komen samen op dinsdagavond van 19.00 – 20.30 uur (10 x 1.5 uur + intake, € 245,-).  

Data 2e periode schoolseizoen 2019-2020:

 • februari: 11
 • maart: 3 – 17 – 31
 • april: 14 – 21
 • mei: 12 – 26
 • juni: 9 – 23

Intakeprocedure en toelating:

 • aanmelding via mail (contact)
 • gratis intakegesprek
 • besluit tot plaatsing en start

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als toelatingseis. Hoogbegaafdheid is niet uit te drukken in 1 getal. Hart voor HB hanteert daarom geen strikte grens van een IQ-testscore van 130 als norm voor hoogbegaafdheid. Wij nemen bij ieder kind een intake af waarbij we naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luisteren naar het verhaal dat ouders ons vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

GelukkigHB licentie

 

Hart voor HB is licentiehouder en mag daarom HB-groepen draaien. Wij komen op internet bedrijven tegen die ons concept/naam proberen te kopiëren. Wij distantiëren ons van deze bedrijven. De praktijk staat voor integriteit, professionaliteit en kwaliteit in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Privacy regalement (AVG)

Hart voor HB gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie. Zo zal Hart voor HB privacy gevoelige gegevens bewaren achter gesloten deuren en niet langer bewaren dan (wettelijk) nodig.